Nyheter – januari 2024
Nyheter – februari 2023
Nyheter – december 2021
Nyheter – juli 2021
Nyheter – september 2020
Nyheter – juni 2020
Nyheter – maj 2020

Nyheter

Protokoll från årsmöte 21/3-24

Nu finns protokollet från årsmötet tillgängligt för medlemmar. Ni hittar det under Dokument -> Endast för medlemmar. Tänk på att loggat in först

Sopning av våra vägar med start torsdag 18 april

Våra vägar kommer att sopas med start den torsdagen den 18 april. Det kommer troligen att ta någon dag, så försök att minimera antal hinder under perioden. Har vi vinter den 18:e, så väntar de med att sopa. // Styrelsen

Signerade dokument inför årsmöte 21/3-24

Nu finns även signerad årsredovisning samt revisionsberättelse tillgänglig inför årsmötet torsdagen den 21 mars -24. Ni hittar dem under Dokument -> Endast för medlemmar -> Filer till årsmöte 2024. Tänk på att de först visas efter att ni har loggat in

Budgetförslag och årsredovisning inför årsmötet 21/3-24

Nu finns budgetförslag och årsredovisning (preliminär) tillgängliga inför årsmötet torsdagen den 21 mars -24. Ni hittar dem under Dokument -> Endast för medlemmar -> Filer till årsmöte 2024. Tänk på att de först visas efter att ni har loggat in

Årsmöte torsdag 21/3 -24

Torsdagen den 21 mars kl 19:00 önskar vi alla medlemmar hjärtligt välkomna till årsmöte för Brunns Vägförening. Mötet hålls i föreningshuset nere vid fotbollsplanen i Brunn. Vi hoppas att så många som möjligt tar chansen att vara med

Fotbollsturnering på Ingarö IP 18-20 aug

Nu i helgen 18-20 augusti arrangerar Ingarö IF en fotbollsturnering med drygt 200 deltagande lag. Vi önskar dem lycka till. Ha överseende med ev trafikproblem :)

Sopning av vägar börjar 2 maj

Våra vägar kommer att sopas med start den 2 maj. Det kommer troligen att ta några dagar, så försök att minimera antal hinder under perioden. // Styrelsen

Protokoll från årsmötet 25/3-23 (signerat)

Nu finns protokollet från årsstämman 25/3-23 publicerat under dokument. Tänk på att man måste logga in för att se komma åt mappen Endast för medlemmar Om ni redan har läst det preliminära protokollet, så är den enda skillnaden att det nya protokollet är signerat. / Styrelsen

Protokoll från årsmötet 25/3-23

Protokollet från årsstämman 2023 skulle senast publiceras 14 dagar efter mötet. Tyvärr har vi inte lyckats få fram ett signerat dokument ännu, men väljer att publicera det utkast som finns. Det definitiva protokollet kommer att publiceras så fort det är möjligt

Budgetförslag och årsredovisning inför årsmötet

Nu finns budgetförslag och årsredovisningen tillgängliga inför årsmötet 25 mars -23. Ni hittar dem under Dokument -> Endast för medlemmar -> Inför årsmöte 2023. Tänk på att de först visas efter att ni har loggat in

Kallelse till årsstämma 2023-03-25

Kallelsen till årsstämman finns nu att ladda ner under dokument. Ingen inloggning behövs.

Årsmöte 25/3 -23

Årsmöte kommer att hållas lördag den 25/3 kl 11:00. Plats: Ingarö Föreningshus (Brunns IP). Styrelsen önskar alla medlemmar välkomna.

Ny trottoar utanför Ingaröhallen

Arbetet med att anlägga en trottoar utanför ingaröhallen (Pastor Ödmans väg) påbörjades i November. Den är beräknad att färdigställas under våren 2023.

Näsuddsvägen - Ny beläggning

Som fler av er säkert redan har noterat, har Näsuddsvägen fått en ny beläggning. Dock kvarstår lite jobb så som vägbulor, justering av skarvar mm. Dessa kommer att utföras under våren 2023

Uppdatering - arbetet på Gamla Brunnsvägen

Arbetet med vägområdet på Gamla Brunnsvägen kommer att avstanna under kommande vecka. Arbetet återupptas från och med v31 (25 juli), då de börjar med sänkningarna av vägsträckor. Det börjar hända saker, men det är mycket som återstår

Mäster Palms väg - Avstängd v31-32 2022

Under vecka 31-32 (1aug-) kommer infarten till Mäster Palms väg, från Pilhamn, vara avstängd pga markarbeten. Infart sker Fladenvägen. Läs mer på https://www.varmdo.se/samhalleochtrafik/byggprojekt/pilhamn.4.3c034722172fed0fe61199ff.html

Nu startar arbetet på G:a Brunnsvägen

Nu har Svevia dragit igång med arbetena. Det första de gör är att kontrollera ledningarna i området där Gamla Brunnsvägen ska sänkas. De kommer sedan att göra småarbeten från besiktningsprotokollet samt flytta Gamla Brunnsvägen i höjd med nr 42-48 (bostadsrättsföreningen) Så fort vi får mer information, kommer den att publiseras

Protokoll från årsmöte 2022-03-28

Nu finns protokollet, från årsmötet 2022-03-28, tillgängligt för alla medlemmar efter att man har loggat in. Se; Dokument -> Endast för medlemmar Saknar du inloggning. Läs här; Om Login (brunnsvf.se)

Sopning av våra vägar 21-22 april 2022

På torsdag-fredag 21-22 april kommer våra vägar att sopas.

Trafikverkets planer i vårt närområde under 2022

Trafikverket bygger gång och cykelväg mellan Ingarö och bron över 222:an. https://www. trafikverket

Ny version av årsredovisning

Det hade smugit sig in ett fel i årsredovisningen för 2021. En ny version finns nu att ladda ner under Dokument -> Endast för medlemmar -> Filer till årsmöte 2022.

Dokument inför årsmöte

Nu finns alla dokument inför årsmötet att läsa när du har loggat in. Se; Dokument -> Endast för medlemmar -> Filer till årsmöte 2022.

Kallelse till årsmöte 2022

Nu finns kallelsen till årsmötet att läsa under Dokument->Endast för medlemmar. Saknar du inloggning? Läs mer här; https://brunnsvf.se/om-login/

Årsmöte måndag 28/3-22 kl 19.00

Måndag den 28 mars kl 19:00 önskar vi alla friska medlemmar hjärtligt välkomna till årsmöte för Brunns Vägförening. Mötet hålls i föreningshuset nere vid fotbollsplanen i Brunn. Vi hoppas att så många som möjligt tar chansen att vara med

Arbete Hammarvägen / Fladenbacken fr.o.m tisdag 1/3

På tisdag påbörjas arbeten med brunnar i korsningen Hammarvägen/Fladenbacken. Framkomligheten kommer att vara begränsad, men ej avstängd. Arbetsfordon kan behöva flyttas för att passage ska vara möjlig förbi arbetsplatsen.

Protokoll från årsmöte 2021

Protokollet från årsmötet 15/9 finns bland Dokument -> Endast för medlemmar

Årsmöte 15/9 kl 19:00

Välkomna till årsmöte i Brunns Vägförening. Plats: Föreningshuset i Brunn (vid fotbollsplanerna)

Sopning av våra vägar torsdag 22 april

Med start torsdag 22/4 kommer våra vägar att sopas. Det är i skrivande stund osäkert om allt kommer bli klart under torsdagen. Vänligen se till att inte bilar och andra föremål finns uppställda där det ska sopas. Tack på förhand.

Syn av VA-projektet Brunn I4 (G:a Brunns)

Så har vi äntligen fått till en gemensam syn av förläggningen av VA i våra väger. Vi i BVF anser att det finns många fel och brister gällande utfört arbete. Vi kommer att göra en syn tillsammans med kommunen och deras besiktningsman

Infart avstängd Bagerivägen 6/4-

Bagerivägen/Pastor Ödmanns väg Kommunen lägger nya vattenledningar. Infart från Bagerivägen avstängd tills vidare från och med tisdag 6/4, och ca 3 v. framåt på grund av byte av vattenledningar. Ny infart bakom Vivo genom stålgrinden.

Vattenläcka Fladenbacken

Tisdag 28/3, vattenläcka vid Fladenbacken, kommunen kommer gräva efter läcka och stänga vattnet i området, mellan 09.00-15.00. Spara vatten för husbehov.

Arbete längs vägkanter

Ingarö entreprenad kommer att ta bort gräskanter som har växt sig in över våra vägar.

Relining av avloppsrör Pastor Ödmans väg

Värmdö kommun kommer att utföra en Relining av avloppsrören på Pastor Ödmans väg mellan Bagerivägen och Ingaröhallen. Vi har inga uppgifter om hur länge det kan pågå, men vi vet redan nu att det ställer till problem. Bommen vid vändplanen har därför öppnats (av kommunen)

Asfaltering har utförts

I början av september utförde Asfalsläggarna förbättringar på flera av våra vägar. Potthål och trasiga eller bristfälliga asfaltskanter rättades till. Frathinder anlades på Fladenbacken och Pastor Ödmans väg

Kantklippning

Kantklippning beställd, kommer att utföras under mitten av Juli. Med vänlig hälsning, vägfogden.

Parkeringsproblem vid Fladens badplats (Dyviken)

Det har den senaste tiden varit många som har velat bada vid Fladen, och det har uppstått problem med att parkera bilen. Några har valt att parkera på Näsuddsvägen, vilket har medfört att annan trafik hindras. Detta är väldigt olyckligt då räddningsfordon kan få problem att passera

Återställ lösenord

När man återställer sitt lösenord, kommer ett e-postmeddelande skickas till mottagaren. Vi har fått information om att meddelandet som skickas hamnar i skräpposten hos gmail-användare. Så ta en titt i skräppostmappen om du inte får det förväntade meddelandet

Nya mötesprotokoll

Nu finns äntligen protokollet för årsmötet att läsa, men även protokollet för det senaste styrelsemötet. Ni hittar dem under menyalternativet Dokumnet.

Stadgar

Nu finns stadgarna att läsa både under menyalternativet Stadgar, men också i sitt original i menyalternativet Dokument.
Nyheter

Välkommen till vår nya föreningssida

Den nya hemsidan är nu lanserad och vi har massor av nyheter!
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.