Nyheter

Uppdatering - arbetet på Gamla Brunnsvägen

Arbetet med vägområdet på Gamla Brunnsvägen kommer att avstanna under kommande vecka. Arbetet återupptas från och med v31 (25 juli), då de börjar med sänkningarna av vägsträckor. Det börjar hända saker, men det är mycket som återstår

Mäster Palms väg - Avstängd v31-32 2022

Under vecka 31-32 (1aug-) kommer infarten till Mäster Palms väg, från Pilhamn, vara avstängd pga markarbeten. Infart sker Fladenvägen. Läs mer på https://www.varmdo.se/samhalleochtrafik/byggprojekt/pilhamn.4.3c034722172fed0fe61199ff.html

Nu startar arbetet på G:a Brunnsvägen

Nu har Svevia dragit igång med arbetena. Det första de gör är att kontrollera ledningarna i området där Gamla Brunnsvägen ska sänkas. De kommer sedan att göra småarbeten från besiktningsprotokollet samt flytta Gamla Brunnsvägen i höjd med nr 42-48 (bostadsrättsföreningen) Så fort vi får mer information, kommer den att publiseras

Protokoll från årsmöte 2022-03-28

Nu finns protokollet, från årsmötet 2022-03-28, tillgängligt för alla medlemmar efter att man har loggat in. Se; Dokument -> Endast för medlemmar Saknar du inloggning. Läs här; Om Login (brunnsvf.se)

Sopning av våra vägar 21-22 april 2022

På torsdag-fredag 21-22 april kommer våra vägar att sopas.

Trafikverkets planer i vårt närområde under 2022

Trafikverket bygger gång och cykelväg mellan Ingarö och bron över 222:an. https://www. trafikverket

Ny version av årsredovisning

Det hade smugit sig in ett fel i årsredovisningen för 2021. En ny version finns nu att ladda ner under Dokument -> Endast för medlemmar -> Filer till årsmöte 2022.

Dokument inför årsmöte

Nu finns alla dokument inför årsmötet att läsa när du har loggat in. Se; Dokument -> Endast för medlemmar -> Filer till årsmöte 2022.

Kallelse till årsmöte 2022

Nu finns kallelsen till årsmötet att läsa under Dokument->Endast för medlemmar. Saknar du inloggning? Läs mer här; https://brunnsvf.se/om-login/

Årsmöte måndag 28/3-22 kl 19.00

Måndag den 28 mars kl 19:00 önskar vi alla friska medlemmar hjärtligt välkomna till årsmöte för Brunns Vägförening. Mötet hålls i föreningshuset nere vid fotbollsplanen i Brunn. Vi hoppas att så många som möjligt tar chansen att vara med

Arbete Hammarvägen / Fladenbacken fr.o.m tisdag 1/3

På tisdag påbörjas arbeten med brunnar i korsningen Hammarvägen/Fladenbacken. Framkomligheten kommer att vara begränsad, men ej avstängd. Arbetsfordon kan behöva flyttas för att passage ska vara möjlig förbi arbetsplatsen.

Protokoll från årsmöte 2021

Protokollet från årsmötet 15/9 finns bland Dokument -> Endast för medlemmar

Årsmöte 15/9 kl 19:00

Välkomna till årsmöte i Brunns Vägförening. Plats: Föreningshuset i Brunn (vid fotbollsplanerna)

Sopning av våra vägar torsdag 22 april

Med start torsdag 22/4 kommer våra vägar att sopas. Det är i skrivande stund osäkert om allt kommer bli klart under torsdagen. Vänligen se till att inte bilar och andra föremål finns uppställda där det ska sopas. Tack på förhand.

Syn av VA-projektet Brunn I4 (G:a Brunns)

Så har vi äntligen fått till en gemensam syn av förläggningen av VA i våra väger. Vi i BVF anser att det finns många fel och brister gällande utfört arbete. Vi kommer att göra en syn tillsammans med kommunen och deras besiktningsman

Infart avstängd Bagerivägen 6/4-

Bagerivägen/Pastor Ödmanns väg Kommunen lägger nya vattenledningar. Infart från Bagerivägen avstängd tills vidare från och med tisdag 6/4, och ca 3 v. framåt på grund av byte av vattenledningar. Ny infart bakom Vivo genom stålgrinden.

Vattenläcka Fladenbacken

Tisdag 28/3, vattenläcka vid Fladenbacken, kommunen kommer gräva efter läcka och stänga vattnet i området, mellan 09.00-15.00. Spara vatten för husbehov.

Arbete längs vägkanter

Ingarö entreprenad kommer att ta bort gräskanter som har växt sig in över våra vägar.

Relining av avloppsrör Pastor Ödmans väg

Värmdö kommun kommer att utföra en Relining av avloppsrören på Pastor Ödmans väg mellan Bagerivägen och Ingaröhallen. Vi har inga uppgifter om hur länge det kan pågå, men vi vet redan nu att det ställer till problem. Bommen vid vändplanen har därför öppnats (av kommunen)

Asfaltering har utförts

I början av september utförde Asfalsläggarna förbättringar på flera av våra vägar. Potthål och trasiga eller bristfälliga asfaltskanter rättades till. Frathinder anlades på Fladenbacken och Pastor Ödmans väg

Kantklippning

Kantklippning beställd, kommer att utföras under mitten av Juli. Med vänlig hälsning, vägfogden.

Parkeringsproblem vid Fladens badplats (Dyviken)

Det har den senaste tiden varit många som har velat bada vid Fladen, och det har uppstått problem med att parkera bilen. Några har valt att parkera på Näsuddsvägen, vilket har medfört att annan trafik hindras. Detta är väldigt olyckligt då räddningsfordon kan få problem att passera

Återställ lösenord

När man återställer sitt lösenord, kommer ett e-postmeddelande skickas till mottagaren. Vi har fått information om att meddelandet som skickas hamnar i skräpposten hos gmail-användare. Så ta en titt i skräppostmappen om du inte får det förväntade meddelandet

Nya mötesprotokoll

Nu finns äntligen protokollet för årsmötet att läsa, men även protokollet för det senaste styrelsemötet. Ni hittar dem under menyalternativet Dokumnet.

Stadgar

Nu finns stadgarna att läsa både under menyalternativet Stadgar, men också i sitt original i menyalternativet Dokument.
Nyheter

Välkommen till vår nya föreningssida

Den nya hemsidan är nu lanserad och vi har massor av nyheter!
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.